preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     در گروه BATN ما با چالش هایی که صنایع فرآیند امروز با آن روبرو هست کاملا واقفیم: نیاز به کاهش هزینه های عملیاتی، به حداکثر رساندن زمان آماده سازی و بهینه سازی و بهروری تعمیر و نگهداری تجهیزات فرآیندی، این بدان معنی است که با نیازهای مشتری کار کنید تا اطمینان حاصل شود که بالاترین سطح ثبات و قابلیت اطمینان تجهیزات و سرمایه پا برجاست. این همچنین به معنی ایجاد یک برنامه جامع است که جزئیات خطرات و نیازهای تعمیر و نگهداری را برای اطمینان از تولید قابل اعتماد و تعریف و محاسبه دامنه فنی کار در طول کل دوره فرآیند فراهم می کند.

     دسترسی سریع: