preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     محرک ها Actuators

     در شیرهای دستی (Manually Operated) اپراتورها و پرسنل حاضر در کارگاه انرژی لازم برای باز کردن،بستن یا تغییر حالت شیر را تامین می کنند،به دلیلی ممکن است نتوان از روش دستی برای کنترل و تحریک شیرها استفاده کرد از این رو یک روش مکانیزه به کاربرده می شود. برای مکانیزه کردن یک شیر باید یک قطعه اضافی که عملگر نامیده می شود بر روی شیر نصب کرد.