preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     کنترل ولو Control Valve

     یکی از رایج ترین المان های کنترل نهایی در سیستم های کنترل صنعتی کنترل ولو می باشد ولوها بر حسب فرمان یک سیگنال همچون سیگنال یک کنترل کننده (PLC) فلوی سیال عبوری از یک لوله را محدود می کنند بعضی از طرح های کنترل ولو برای کنترل گسسته ی فلوی سیال در نظر گرفته می شود(on/off) در حالی که برخی دیگر بین حالت کاملا بسته مورد استفاده قرار می گیرند (Shut)

     یکی دیگر از انواع ولو ها ولوهای کنترلی هستند که میزان باز و بسته شدن ولو قابل کنترل است به نوع ولوها Throttling Valve می گویند.