preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     شیرها و محرک ها Valves & Actuators

     شیرها Valves

     شیرها تجهیزات مکانیکی هستند که فشار و جریان را در یک سیستم و فرآیند کنترل می کنند. شیرها از مهمترین اجزای یک سیستم لوله کشی می باشند. انواع مختلفی از شیرها در صنعت موجود است که هر کدام ویژگی ها، مزیت ها و معایب خاص خود را دارد. وظیفه شیرها عیارت است از:

     • قطع و وصل جریان
     • کاهش و یا افزایش جریان
     • کنترل جهت جریان
     • تنظیم یک جریان یا فشار فرآیندی
     • آزادسازی یک سیستم لوله کشی از یک فشار خاص

     محرک ها Actuators

     شرایطی وجود دارد که نمی توان از نیروی دست جهت باز و بسته کردن شیر استفاده کرد.

     • شیرهای بزرگ که دارای فشار بسیار زیاد می باشد
     • شیرهایی که می بایست از راه دور باز و بسته شوند.
     • هنگامیکه زمان لازم برای باز و بسته کردن شیر به صورت دستی بیشتر از مدت زمان مجاز در طراحی می باشد.

     دز این شرایط از عملگرها (محرک Actuator) استفاده می شود.

     دسترسی سریع: