preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     S7-400 High-Availability

     در سیستم 400H حرف H در انتهای کد این سیستم ها معرف High Availability به معنای بالاترین سطح دسترسی است. در این سیستم ها، دو مجموعه کنترلی به صورت پشتیبان یکدیگر برای کنترل یک فرآیند استفاده می گردد. در حالت نرمال فقط یکی از CPU ها Master نامیده می شود،درحال کنترل فرآیند است و دیگری که Standby نامیده می شود به عنوان سیستم کنترل رزرو در آن لحظه نقشی در کنترل فرآیند ندارد ولی در صورت بروز اشکال در Master، در زمان بسیار کوتاهی وارد سرویس می شود و به ادامه کنترل فرآیند می پردازد. این زمان بسیار کوتاه است (کمتر از 100 ms). در طول زمان جایجایی (Switchover) آخرین مقدار خروجی ها حفظ می گردد تا در کنترل فرآیند اختلالی به وجود نیاید. با این شرایط می توان گفت به طور کلی از 400H برای کنترل فرآیندهایی استفاده می شود که نیاز به کار مداوم دارند.

     دسترسی سریع:

     لیست محصولات:

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H , central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1xMPI/DP, 1xDP, 1xPN and 2 for sync modules, 32 MB memory (16 MB data/16MB program) ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7417-5HT06-0AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10 A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x sync cable 1 m , 2 x CPU 417-5H buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR54-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, CPU 417-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS407 UC120/230V, 10 A, 4 x sync modules up to 10 m, 2 x sync cable 1 m , 2 x CPU 417-5H buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR04-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, CPU 416-5H, central processing unit for S7-400H and S7-400F/FH, 5 interfaces: 1xMPI/DP, 1xDP, 1xPN and 2 for sync modules, 16 MB memory (10 MB data/6 MB program) ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7416-5HS06-0AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 416-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 UC , 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x sync cable 1 m 2 x CPU 416-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR53-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 416-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS407 UC 120/230V, 10A, 4 x sync modules up to 10 m, 2 x sync cable 1 m 2 x CPU 416-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR03-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7414-5HM06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7414-5HM06-0AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7412-5HK06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR52-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7412-5HK06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR02-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7412-5HK06-0AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7412-5HK06-0AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7400-0HR01-4AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS405 10A, 24/48/60 V DC 4 x sync modules up to 10 m, 2 x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR51-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs

     6ES7400-0HR01-4AB0

     SIMATIC S7-400H, 412-5H System bundle H-system with 1 x UR2-H, without memory card, 2 x PS407 UC120/230V, 10A, 4 x sync modules up to 10 m, 2x CPU 412-5H, 4 x buffer batteries ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7400-0HR01-4AB0

     S7-400 High-Availability CPUs