preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     کارت های ورودی/خروجی دیجیتال Digital Module جهت اتصال S7-400 به سیگنال های باینری سیستم های فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند. سنسورهای دیجیتال و سوئیچ ها از طریق کارت های ورودی/خروجی می توانند به SIMATIC S7-400 متصل شوند.

     لیست محصولات:

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO, 24 V DC, 0.5 A with 0.15 ms output delay, diagnostics ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-7BL00-0AB0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 5..230 V AC, 5 A relay ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1HH00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 120/230 V AC, 2 A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1FH00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO; 24 V DC, 0.5 A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1BL00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 24 V DC, 2A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1BH11-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7421-7DH00-0AB0

     SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 24-60 V, alarm, diagnostics ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7421-7DH00-0AB0

     Digital Input SM 421

     6ES7421-7BH01-0AB0

     SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; 24 V DC with 0.05 ms input delay alarm, diagnostics ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7421-7BH01-0AB0

     Digital Input SM 421

     6ES7421-1BL01-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 120/230V Inputs according to IEC1131-2 Type 2 ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7421-1FH20-0AA0

     Digital Input SM 421

     6ES7421-1BL01-0AA0

     SIMATIC S-400, digital input SM 421, isolated 32 DI; 120 V DC/AC ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7421-1EL00-0AA0

     Digital Input SM 421

     6ES7421-1BL01-0AA0

     SIMATIC S-400, digital input SM 421, isolated 32 DI; 24 V DC ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7421-1BL01-0AA0

     Digital Input SM 421