preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     کارت های ورودی/خروجی جهت ارتباط سیستم کنترل به فیلد طراحی و ساخته شده اند، توسط این کارت ها ما میتوانیم بسیاری از اطلاعات را دریافت کرده و با توجه به این اطلاعات و منطق کنترل حلقه را کنترل می کنند.

     دسترسی سریع:

     لیست محصولات:

     6ES7432-1HF00-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog output SM 432, isolated 8 AO; resolution 13 bit, U/I ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7432-1HF00-0AB0

     Analog Output SM 432

     6ES7431-7KF10-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, resistor/Pt100/Ni100 isolated, diagnostics alarm, 20 ms conversion time ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-7KF10-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7431-7KF00-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, 8 AI, resolution 16 bit, U/I/Thermocouple, isolated with single rooting, diagnostics, alarm, 20 ms conversion time ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-7KF00-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7431-1KF20-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/IResistor 8 AI, cycle time 0.416 ms ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-1KF20-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7431-1KF10-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 14 bit, U/I/Resistor/Thermocouple/Pt100 ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-1KF10-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7421-1BL01-0AA0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, isolated 8 AI, resolution 13 bit, U/IResistor ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-1KF00-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7421-7DH00-0AB0

     SIMATIC S7-400, analog input SM 431, non-isolated 16 AI, resolution 13 bit, +/-10 V, +/-20 mA, 4-20 mA 20 ms conversion time ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7431-0HH00-0AB0

     Analog Input SM 431

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO, 24 V DC, 0.5 A with 0.15 ms output delay, diagnostics ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-7BL00-0AB0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 5..230 V AC, 5 A relay ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1HH00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 120/230 V AC, 2 A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1FH00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 32 DO; 24 V DC, 0.5 A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1BL00-0AA0

     Digital Output SM 422

     6ES7422-1BH11-0AA0

     SIMATIC S7-400, digital output SM 422, isolated 16 DO; 24 V DC, 2A ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7422-1BH11-0AA0

     Digital Output SM 422