preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     کنترل کننده های SIMATIC S7-1500 تولید شده برای آخرین و نهایی ترین کاربردهای اتوماسیون
     SIMATIC S7-1500 با آخرین تکنولوژی خود برای حداکثر عملکرد دستگاه ها و تجهیزات کاربرد بسیاری دارند.
     این کنترل کننده ها SIMATIC S7-1500 دارای یک طراحی ماژولار می باشند و می توانند در شرایط عملکردی بسیار مقیاس پذیر تر شوند.
     واحد پردازش مرکزی آن (CPU) برای کلاس های جداگانه ای در دسترس هستند. طیف گسترده ای از ماژول ها ی ورودی و خروجی و همچنین ماژول هایی با بالترین فناوری برای عملکردهای تکنولوژیکی خاص مانند،شمارش،ماژول های ارتباطی متمرکز و غیر متمرکز،SIMATIC S7-1500 برای کلاس حفاظت IP20 طراحی شده و برای نصب در کابینه کنترل طراحی شده است.

     دسترسی سریع:

     لیست محصولات:

     6ES7923-5BC50-0EB0

     Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L=10.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5CB00-0EB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=10.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5CB00-0DB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=10.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5CB00-0CB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0EB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L=8.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BJ00-0EB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=8.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BJ00-0DB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=8.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BJ00-0CB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0EB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L=6.5 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BG50-0EB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=6.5 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BG50-0DB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=6.5 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BG50-0CB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0EB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-300/1500 0.14 mm2 between front connector module 4 x 16 pole and connection module 1 x 50 pole with IDC connectors, L=5.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BF00-0EB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable shielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=5.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BF00-0DB0

     Connecting cable

     6ES7923-5BC50-0DB0

     Connecting cable unshielded for SIMATIC S7-1500 between front connector module and connection module 50x0.14 mm2 with IDC connectors, L=5.0 m ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7923-5BF00-0CB0

     Connecting cable