preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     CPU 

     CPU های این خانواده ترکیبی از یک میکروپروسسور، منبع تغذیه، مدارات ورودی و خروجی، پورت PROFINET و ورودی و خروجی های با سرعت بالا جهت کنترل فرآیند های صنعتی نظیر کنترل موقعیت می باشد. در ضمن این CPUها شامل یکسری ورودی و خروجی آنالوگ نیز می باشند. لازم به ذکر است که از پورت PROFINET به منظور ارتباط CPU با کامپیوتر استفاده می شود. از طرف دیگر توسط این پورت CPU قادر است که با پنل های صنعتی و یا CPUهای دیگر ارتباط برقرار کند.

     ویژگی دیگر CPUهای سری 1200 رمزگذاری بر روی برنامه است به گونه ای که به کاربر اجازه می دهد تا برنامه نوشته شده را دور از دسترس افراد دیگر قرار دهد.

     دسترسی سریع:

     لیست محصولات:

     6ES7214-1HF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 150 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7214-1HF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200F, CPU 1215 FC, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC;0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7214-1HF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7212-1HF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200F, CPU 1214 FC, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC,Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7212-1HF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1212FC, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply:DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7212-1AF40-0XB0

     SIMATIC S7-1200F, CPU 1212 FC, compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7217-1AG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RES422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20mA Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 150 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7215-1HG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8 V DC, Program/data memory 125 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7215-1BG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, AC/DC/relay, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 125 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7214-1HG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 125 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7214-1HG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

      6ES7214-1BG40-0XB0

     SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC;10 DO rlay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 100 KB ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS