preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     PLC

     PLC یک کنترل کننده برنامه پذیر است. این کنترل کننده فرآیندها یا ماشین آلات شما را از طریق یک برنامه اختصاصی (که بیشتر اوقات به زبان Ladder نوشته می شود) کنترل می کند. البته برنامه مذکور را می توان به فرم STL یا FBD نیز نوشت و استفاده کرد. از PLC های رایج در بازار ایران می توان به PLC های شرمت زیمنس مدل های S7-300 ، S7-1200 ، S7-1500 را نام برد.(البته PLC های مدل S7-400 را نیز می توان نام برد، هرچند که اغلب اوقات این مدل از کنترل کننده ها در پکیج های DCS استفاده می شوند.)

     دسترسی سریع:

     لیست محصولات:

     6ES7500-0HP00-0AB0

     SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H-3 PN, Central Processing unit with 2 MB work memory for program and 8 MB for data, 1st interface: PROFINET RT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: H-SYNC, SIMATIC Memory Card required ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7517-3HP00-0AB0

     CPU 1517H-3 PN

     6ES7500-0HP00-0AB0

     SIMATIC S7-1500H, CPU 1517H System Bundle consisting of: 2xCPU 1517H-3 PN, 4 sync-modules 10m, 2xSync-Cables 1 m, without memory card ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7500-0HP00-0AB0

     CPU 1517H-3 PN

     6ES7515-2RM00-0AB0

     SIMATIC S7-1500R, CPU 1515R-2 PN, central processing unit with working memory 500 KB for program and 3 MB data, 1. interface: PROFINET RT with 2 port switch, 2. interface: PROFINET RT, SIMATIC memory card necessary ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7515-2RM00-0AB0

     CPU 1515R-2 PN

     6ES7513-1RL00-0AB0

     SIMATIC S7-1500R, CPU 1513R-1 PN, centra; processing unit with working memory 300 KB for program and program and program and 1.5 MB data, 1. interface: POROFINET with 2 port switch, SIMATIC memory card necessary ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7513-1RL00-0AB0

     CPU 1513R-1 PN

     6ES7517-3FP00-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP MFP, inclusive C/C++ Runtime and OPC UA Runtime license working memory 6 MB for program and 20 MB for data, 1. Interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 2. Interface: PROFINET RT, 3. Interface: Ethernet, 4. Interface: PROF ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7518-4FX00-1AC0

     CPU 1518F-4 PN/DP MFP

     6ES7517-3FP00-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1518F-4 PN/DP, Central processing unit with work memory 6 MB for program and 20 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: Ethernet, 4th interface: PROFIBUS, 1 ns bit-performanc ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7518-4FP00-0AB0

     CPU 1518F-4 PN/DP

     6ES7517-3FP00-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP, Central processing unit with work memory 3 MB for program and 8 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFOBUS, 2 ns bit performance, SIMATIC Memory Card req ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7517-3FP00-0AB0

     CPU 1517F-3 PN/DP

     6ES7515-2FM01-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, Central processing unit with work memory 1.5 MB for program and 5 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface:PROFINET RT, 3rd interface:PROFIBUS, 10 ns bit performance, SIMATIC Memory Card re ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7516-3FN01-0AB0

     CPU 1516F-3 PN/DP

     6ES7515-2FM01-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, Central processing unit with work memory 750 KB for program and 3 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 30 ns bit performance, SIMATIC Memory card required. ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7515-2FM01-0AB0

     CPU 1515F-2 PN

     6ES7511-1FK02-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, central processing unit with working memory 450 KB for program and 1.5 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 40 ns bit-performance, SIMATIC memory card necessary ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7513-1FL02-0AB0

     CPU 1513F-1 PN

     6ES7511-1FK02-0AB0

     SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, central processing unit with working memory 225 KB for program and 1 MB for data, 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 60 ns bit-performance, SIMATIC memory card necessary ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7511-1FK02-0AB0

     CPU 1511F-1 PN

     6ES7512-1CK01-0AB0

     SMATIC S7-1500 Compact CPU 1512C-1 PN, central processing unit with working memory 250 KB for program and 1 MB for data, 32 digital inputs, 32 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency ...Read more

     Manufactured by: SIEMENS

     6ES7512-1CK01-0AB0

     CPU 1512C-1 PN