preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     ترانسمیتر فشار (Pressure Transmitter)

     برای انتقال فشار اندازه گیری شده به سیستم کنترل از ترانسمیتر استفاده می شود. ترانسمیترها از دو بخش المان اولیه و المان ثانویه تشکیل شده اند.
     المان اولیه همان سنسورها می باشند که در تماس مستقیم با فرآیند بوده و فشار را به مقدار الکتریکی یا مکانیکی نبدیل می کنند.
     المان ثانویه،مبدلی الکترونیکی است که خروجی المان اولیه را به سیگنال قابل خواندن،مانند 4-20 میلی آمپر تبدیل می کند.