preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     نمایشگر فشار

     برای نمایش انواع فشار ها در سطح فیلد از این تجهیز استفاده میشود. ما در این بخش به معرفی انواع این اندازه گیری ها می پردازیم.