preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     چکیده:

     تعریف فشار

     فشار مقدار نیروی وارد شده بر واحد سطح می باشد.

     واحدهای فشار

     در سیستم SI واحد اندازه گیری فشار پاسکال (Pa) است که برابر با اعمال نیرویی به اندازه یک نیوتن بر سطحی به میزان یک متر مربع است. یک واحد مرسوم دیگر bar بار است. در سیستم انگلیسی واحد اندازه گیری فشار پوند بر اینچ مربع است.

     PSI: Pounds Per Square Inch

     کمیت فشار یکی از رایج ترین متغیرهای اندازه گیری در سیستم های کنترل صنعتی است.
     اندازه گیری فشار می تواند شامل فشار آب،روغن و … باشد.
     اندازه گیری فشار نه تنها برای کنترل و مانیتورینگ خود این کمیت مهم است بلکه برای اندازه گیری پارامترهای دیگری از قبیل سطح و دبی در روشهای اختلاف فشار نیز اهمیت دارد.

     دسترسی سریع: