preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     SIEMENS

     SIEMENS

     یک شرکت آلمانی است که مقر و دفتر آن در برلین و مونیخ است.بزرگترین شرکت تولید صنعتی در اروپا با شعبه های خارج از کشور است.

     بخش عمده ی صنعتی که شرکت مشغول به آن است: صنعت انرژی،صنعت بهداشت،صنعت درمان،زیر ساخت های شهری،که فعالیت های اصلی این شرکت را تشکیل میدهند.

     این شرکت سازنده برجسته تجهیزات تشخیص پزشکی و بخش مراقبت های بهداشتی پزشکی آن است که حدود 12 درصد کل فروش شرکت را تولید می کند،دومین واحد سودآور آن پس از بخش اتوماسیون صنعتی است.زیمنس و شرکت های تابعه آن حدود 372000 نفر را در سراسر جهان ادغام می کنند و با توجه به درآمد خود،درآمد جهانی را حدود 83 میلیارد یورو در سال 2017 گزارش می دهند.

     زیمنس و هالسک توسط ورتر فون زیمنس و یوهان گرگ هلسکی در اکتبر 1847 تاسیس شد.
     این شرکت بعدها به نام Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske نام گذاری شد.و اولین کارگاه خود را در 12 اکتبر افتتاح کرد.

     siemens logo

     در یک نگاه:

     • وب سایت: www.siemens.com
     • تاریخ تاسیس: 1887
     • دفتر مرکزی: برلین
     • محدوده فعالیت: جهانی
     • محصولات: تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق

     محصولات این برند

     7MH4960-2AA01

     7MH4960-4AA01

     SIWAREX WP241

     برند: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-2AA01

     SIWAREX WP231

     برند: SIEMENS
     6ES7297-0AX30-0XA0

     6ES7297-0AX30-0XA0

     Battery Board BB 1297

     برند: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XK30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     برند: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XH30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     برند: SIEMENS
     6ES7274-1XF30-0XA0

     6ES7274-1XF30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     برند: SIEMENS
     6ES7274-1XA30-0XA0

     6ES7274-1XA30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     برند: SIEMENS
     6AT8007-1AA10-0AA0

     6AT8007-1AA10-0AA0

     SIPLUS CMS 1200 SM 1281 Condition Monitoring

     برند: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6AG1278-4BD32-4XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     برند: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6AG1278-4BD32-2XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     برند: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7278-4BD32-0XB0

     SM 1278 4xIO-Link Master

     برند: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0

     6ES7238-5XA32-0XB0

     SM 1238 Energy Meter 480 V AC analog input modules

     برند: SIEMENS
     6ES7231-5PA30-0XB0

     6ES7231-5PA30-0XB0

     SB 1231 RTD signal board

     برند: SIEMENS
     6ES7231-5PF32-0XB0

     6ES7231-5PF32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     برند: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0

     6ES7231-5PD32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     برند: SIEMENS

     جدید ترین محصولات

     7MH4960-4AA01

     SIWAREX WP241

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-2AA01

     SIWAREX WP231

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     6ES7297-0AX30-0XA0

     Battery Board BB 1297

     Producer: SIEMENS
     6ES7297-0AX30-0XA0

     6ES7274-1XK30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XH30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XF30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XF30-0XA0

     6ES7274-1XA30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XA30-0XA0

     6AT8007-1AA10-0AA0

     SIPLUS CMS 1200 SM 1281 Condition Monitoring

     Producer: SIEMENS
     6AT8007-1AA10-0AA0

     6AG1278-4BD32-4XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6AG1278-4BD32-2XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7278-4BD32-0XB0

     SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7238-5XA32-0XB0

     SM 1238 Energy Meter 480 V AC analog input modules

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0

     6ES7231-5PA30-0XB0

     SB 1231 RTD signal board

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PA30-0XB0

     6ES7231-5PF32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PF32-0XB0

     6ES7231-5PD32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0