preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     روش های کالیبراسیون (قسمت دوم)

     ( امتیاز: 5 از 5، مشارکت کنندگان: 2 رای )
     میرا کنترل

     روش های کالیبراسیون (قسمت دوم)

     کالیبراسیون فشارسنجهای عقربه ای

     گیج های فشار:
     تجهیزی مکانیکی و در برخی دستگاه ها دیجیتالی می باشد که جهت نشان دادن فشار مورد استفاده قرار می گیرد. خطای این تجهیزات اغلب بر اساس کل رنج بیان می شود که به صورت درصدی می باشد.

     x100[کل رنج / (مقدار خوانده شده – مقدار واقعی اعمال شده)]=خطا

     F.S%:خطا بر حسب درصدی از کل رنج

     تجهیزات لازم جهت کالیبره کردن:

     هند پمپ یا ترازوی فشار هیدرولیکی (D.W.T) متناسب با فشار – پوینتر کش

     کالیبراسیون فشار سنج PG

     جهت کالیبراسیون گیج های فشار طبق روال می بایست دیتا شیت با تجهیز مطابقت داده شده و مواردی چون TAG NO-S/N NO-MODEL و Calibration range و نوع کانکتور و جنس بدنه و … چک شود یکی از مهمترین مشخصاتی که باید در دیتاشیت چک کرد نرمال فشار پروسه می باشد که این فشار می بایست در محدوده 1/3 الی 2/3 رنج کاری گیج فشار باشد. و نوع پروسه مهم بوده بطور مثال تجهیزات که روی دستگاههای شامل اکسیژن نصب می شود هرگز نباید در کالیبراسیون با کالیبراتور هیدرولیکی (روغنی) کالیبره شود.(در نظر داشتن ایمنی)

     برای کالیبراسیون گیج فشار میتوان از دو روش استفاده نمود:

     1. مقایسه با گیج های مرجع
     2. استفاده از ترازوی فشار هیدرولیکی Dead weight tester

     میرا کنترل

     کالیبره با گیج مرجع

     توسط هند پمپ یا هر دستگاه تولید کننده فشار مانند کپسول نیتروژن یا ترازوی فشار که در مسیر اعمالی فشار یک گیج مرجع با دقت بالا وجود داشته باشد و فشار قابل تنظیم باشد به گیج اعمال فشار در نقاط مختلف کرده و نقاط خوانده شده را بصورت مقایسه ثبت می کنیم.

     در ابتدا پس از چک کردن دیتا شیت و مواردی چون رنج و جنس تجهیز و … که در بالا ذکر شد ابتدا با کمی فشار گیری از عدم نشتی در مسیر مطمئن می شویم سپس یک بار فشار کامل به گیج اعمال کرده و سپس تخلیه نموده تا در صورت گیر داشتن قطعات داخلی و … و یا داشتن هیسترزیس در صفر مشکل آن نمایش داده شود در صورتی که اعمال فشار کامل نمود و دوباره به سمت صفر برگشتیم و عقربه روی صفر بود می توان کالیبراسیون را بصورت اعمال فشار 0% و 25% و 50% و 75% و 100% کل رنج در رفت و در برگشت 75% و 50% و 25% و 0% کل رنج شروع کرد و مقادیر را ثبت نمود و سپس خطای گیج را در نقاط اندازه گیری شده بر حسب F.S% بدست آورده و با مقدار ذکر شده در صفحه مدرج یا دیتا شیت مقایسه کرد در صورتی که خطای اندازه گیری شده بالاتر از مقادیر ذکر شده باشد کالیبره تجهیز مورد تایید نمی باشد در صورتی که صفر گیج تنظیم نباشد می توان توسط عقربه کش یا پیچ تنظیم صفر عقربه را روی صفر تنظیم نمود و عملیات کالیبره مجدد صورت پذیرد.

     کالیبره با ترازوی فشار با وزنه های استاندارد

     در این روش کالیبراسیون مراحل شبیه کالیبره با گیج مرجع می باشد، با این تفاوت که در این روش مقایسه مقادیر اندازه گیری شده با وزنه های استاندارد اعمالی صورت می گیرد نه گیج مرجع و مزیت بزرگ دیگر آن دقت چندین برابر بیشتر از حالت فوق می باشد ولی کالیبراسیون از روش مقایسه ای با گیج مرجع به این روش زمان کمتری می گیرد که این دستگاه ها دارای وزنه های استاندارد و وزنه های ریز می باشد که جهت اعمال فشار های در حد 0.01 BAR مورد استفاده قرار می گیرد. در تست با ترازوی فشار نفر کاربر می بایست قبل از تست از عدم وجود هوا در مسیر روغن مطمئن شود(هواگیری) و هنگام اعمال فشار بصورت آرام فشار گیری نموده و نقاط اندازه گیری دقیقا در لحظه کامل شناور بودن وزنه ها ثبت شود و از تخلیه ناگهانی فشار که باعث آسیب زدن به پیستون دستگاه می شود خودداری نماید و پس از اطمینان کامل از تخلیه فشار گیج از روی دستگاه بازنماید. شایان ذکر بوده که زمانی ترازو به حالت شناور یا باند مرده می رسد که تغییر در محدوده فشار ورودی تاثیری روی جابجایی عقربه در خروجی ندارد این محدوده که وزنه ها هم حالت شناور پیدا می کنند باند مرده نامیده می شود.

     میرا کنترل

     در مباحث بالا عملیات صرفا تست و یا مقایسه انجام گردید.

     در صورتیکه عملیات کالیبراسیون باشد یعنی در صورت داشتن خطا می بایست خطا توسط کالیبره کننده برطرف شود و عملیات تست صورت پذیرد در مباحث خطای گیج چندین نوع خطا وجود دارد که بصورت زیر بیان می شود.

     میرا کنترل

     1. خطای انحراف صفر: که تجهیز در نقطه صفر عقربه صفر را نمایش نمی دهد که جهت رفع آن می توان یکبار کامل اعمال فشار نمود سپس تخلیه کرد و عقربه را روی صفر توسط پیچ تنظیم یا در صورت نداشتن پیچ تنظیم با عقربه کش تنظیم کرده و عملیات تست مجدد صورت پذیرد.
     2. خطای ثابت: در تمام نقاط یک مقدار خطای یکسان بصورت کم یا زیاد وجود دارد که بهترین روش این است که این خطا را در صفر یا پنجاه درصد رنج تنظیم و رفع نماییم در صورتی که خطای ما از نوع کم نشان دادن باشد می توان در صفر یا پنجاه درصد فشار واقعی اعمال نمود و عقربه روی عدد فشار واقعی اعمال شده تنظیم شود و در همه نقاط تست صورت گرفت در صورت رفع خطا گیج مورد کالیبره و تست قرار گیرد.
     3. خطای زاویه ای: گیج در نقاط ابتدا و انتها رنج عملکرد مناسب دارد ولی در نقاط میانی خطا دارد توسط نفر تنظیم کننده ابتدا نقاط مختلف همانند صفر و پنجاه درصد گیج با مارکر روی قاب بدنه علامت گذاری شود و سپس صفحه مدرج و عقربه باز شود پنجاه درصد فشار را اعمال نمود و در این حالت می بایست سکتورو بازوی ارتباطی می بایست با هم زاویه نود تشکیل داده در غیر این صورت با تغییر طول بازوی رابط این کار صورت گرفته و سپس گیج در نقاط دیگر هم مورد تست قرار گیرد در صورت نداشتن خطای غیر مجاز تجهیزمورد تایید می باشد.
     4. خطای ضربی: در این نوع خطا با افزایش فشار خطا به صورت تصاعدی یا نامنظم کاهش یا افزایش می یابد برطرف کردن این روش برخلاف تئوری ها ذکر شده در کتب بصورت تجربی بوده که نفر کالیبره کننده می بایست با دور کوتاه یا بلند کردن بازو تاثیرات را روی خطا مشاهده نموده و جهت رفع آن اقدام نماید.

     میرا کنترل

     کالیبراسیون سوئیچهای فشار PSH-PSL

     Pressure Switch
     تجهیزی مکانیکی یا مکانیکی الکترونیکی می باشد که جهت نشان دادم نقطه یا نقاطی از فشار مورد استفاده قرار می گیرد که متناسب با نوع کاربرد در مشخصه نمادی PSL-PSLL-PSH-PSHH معرفی می شود.

     Sp set point نقطه تنظیم مطلوب

     Dead band: میزان تغییرات ورودی که اثری در خروجی ندارد (در سوییچ ها فاصله بین set و reset) در دیتا شیت یا روی تجهیز و یا با توجه به مدل تجهیز می بایست از کاتالوگ استخراج شود.

     تجهیزات لازم جهت کالیره کردن:
     ولت متر-هند پمپ یا ترازوی فشار هیدرولیکی (DWT) متناسب با فشار-منبع تغذیه (در صورتی که نوع تجهیز از نوعی باشد که نیاز بهروشن شدن داشته باشد (Active))

     کالیبره PSH-PSHH

     جهت کالیبراسیون سوئیج های فشار طبق روال می بایست دیتا شیت با تجهیز مطابقت داده شده و مواردی چون TAG NO-MODEL NO-S/N-SET POINT-Adjustable range-DEAD BAND و نوع کانکتور و جنس بدنه و … چک شود یکی از مهمترین مشخصات که باید در دیتا شیت چک کردنرمال فشار پروسه می باشد که تجهیز می بایست نصب گردد. نوع پروسه مهم بوده بطور مثال تجهیزات که روی دستگاههای شامل اکسیژن نصب می شود هرگز نباید در کالیبراسیون با کالیبراتور هیدرولیکی (روغنی) کالیبره شود. (در نظر داشتن ایمنی)

     برای کالیبره ابتدا می بایست هندپمپ را اتصال داده و از عدم نشتی مسیر مطمئن شد و روی کنتاکت های تجهیز مولتی متر را بصورت موازی قرار داده و در حالت بیزر (بوق) قرار داده و سپس فشار گیری نموده تا به نقطه تنظیم شده رسید در این موقع می بایست در خروجی تغییر وضعیت کنتاکت داشته باشیم (کنتاکت باز بسته شود و بالعکس) و سپس از دریافت آلارم به آهستگی فشار را کاهش داده تاکنتاکتهای خروجی به حالت اولیه یا نرمال برگردد. نقطه رفت SET و نقطه نرمال شدن RESET یادداشت شده و فاصله این دو باند مرده (DEAD BAND) می باشد که در صورتی که REST, SET درست باشد و DEAD BAND در محدوده مجاز ذکر شده توسط دیتا شیت و یا کاتالوگ تجهیز باشد یک بار دیگر عملیات تکرار پذیری را انجام داده اگر به مقادیر مشابه رسیدیم تجهیز کالیبره می باشد در صورتی که تجهیز تنظیم نباشد فشار گیری کرده تا به نقطه SET رسیده سپس با مطالعه کاتالوگ تجهیز در صورت داشتن پیچ های تنظیم یا دکمه تنظیم، آنها را چرخانده تا در خروجی تغییر وضعیت بدهیم (بطور مثال چرخش پیچ تنظیم بصورت چپ گرد یا راست گرد برای بالا و پایین بردن نقطه SET) و سپس فشار را آهسته پایین آورده تا خروجی نرمال شود نقاط را ثبت و عملیات تکرارپذیری صورت گیرد در صورت تنظیم بودن SET-RESET-DEAD BAND عملیات کالیبراسیون اتمام می پذیرد. بعضی از تجهیزات دارای پیچ تنظیم DAED BAND هم می باشند که می توان تغییرات در این زمینه را ایجاد کرد. کلیه کنتاکت های باز و بسته هم در مرحله آلارم هم در مرحله نرمال می بایست سلامت و تغییر و ضعیت آنا چک شود و پس از اتمام مراحل، تخلیه فشار نموده و برچسب کالیبره می زنیم و می بایست تجهیز تظنیف شود و مجرای ورودی سلول در صورت داشتن در پو بسته شود که از ورود اشیا خارجی به سل جلوگیری شود.

     درباره نویسنده

     متولد تیرماه 68 کارشناس فروش تجهیزات ابزار دقیق و کنترل

     پست های منتشر شده: 17 پست

     دیدگاه های این مطلب

     در صورت تمایل شما هم می توانید نظر خود را در مورد روش های کالیبراسیون (قسمت دوم) کنید.

     دیدگاه خود را بیان کنید:

     جدید ترین محصولات

     7MH4960-4AA01

     SIWAREX WP241

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-2AA01

     SIWAREX WP231

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     6ES7297-0AX30-0XA0

     Battery Board BB 1297

     Producer: SIEMENS
     6ES7297-0AX30-0XA0

     6ES7274-1XK30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XH30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XF30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XF30-0XA0

     6ES7274-1XA30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XA30-0XA0

     6AT8007-1AA10-0AA0

     SIPLUS CMS 1200 SM 1281 Condition Monitoring

     Producer: SIEMENS
     6AT8007-1AA10-0AA0

     6AG1278-4BD32-4XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6AG1278-4BD32-2XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7278-4BD32-0XB0

     SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7238-5XA32-0XB0

     SM 1238 Energy Meter 480 V AC analog input modules

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0

     6ES7231-5PA30-0XB0

     SB 1231 RTD signal board

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PA30-0XB0

     6ES7231-5PF32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PF32-0XB0

     6ES7231-5PD32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0