preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     روش های کالیبراسیون (قسمت اول)

     ( امتیاز: 4.3 از 5، مشارکت کنندگان: 3 رای )
     میرا کنترل

     روش های کالیبراسیون (قسمت اول)

     کالیبراسیون

     مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص میان نشان دهی یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری یا مقدار یک سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل میشود، رابطه ای برقرار می کند.

     کالیبراسیون اجازه می دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. با کالیبراسیون ممکن است خواص اندازه شناختی دیگری نظیر اثر کمیت های تاثیر گذار نیز تعیین شود. در واقع کالیبراسیون ویژگی های کارآمدی دستگاه یا مواد مرجع را بوسیله انجام مقایسات مستقیم مشخص می کند.

     کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیند تاثیر گذار می باشد که به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.

     هر وسیله ای که برای اندازه گیری به کار می رود و در روش های اجرایی به استفاده از آن اشاره شده است، نیاز به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون دارد.

     دستگاههای اندازه گیری باید به طور دوره ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی، حوادث غیر قابل پیش بینی، باعث می شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آنها تا استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می گردد.

     کالیبره کردن تمام تجهیزات لازم نیست. برخی از آنها ممکن است صرفا به عنوان نشان دهنده مورد استفاده قرار گیرند. انواع دیگر تجهیزات ممکن است به عنوان ابزار تشخیصی و آشکارسازی به کار بروند. هرگاه وسیله ای برای تعیین قابلیت پذیرش محصول و یا عوامل موثر در فرآیند آزمون مورد استفاده قرار نگیرد کالیبراسیون آن ضرورت ندارد.

     کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیر فشار (فشارسنج ها)

     نیروی وارد بر سطح فشار نام دارد.

     واحدها:

     N/m2, Kfg/m2=bar, lbf/inch2=psi, at, mm Hg, mm H2o, Pa (kPa-MPa)

     اتمسفر: برابر با فشاری است که وزن اتمسفر (جو) اطرف کره زمین و موجودات آن وارد کند.

     Pressure Gauge “PG”

     در حالت کلی دو نوع PG  می توانیم داشته باشم:

     1. فشار سنج نسبی
     2. فشار سنج مطلق

     فشار نسبی Pressure Gauge: اگر یک فشار سنج را در سطح صفر زمین روی عدد صفر کالیبره کنیم فشارسنج ما، فشار سنج نسبی و فشار اندازه گیری شده توسط آن فشار نسبی خواهد بود.

     فشار مطلق Abbsolute Pressure: اگر یک فشار سنج را در سطح صفر زمین روی عدد یک کالیبره کنیم فشار سنج ما، فشار سنج مطلق و فشار اندازه گیری شده توسط آن فشار مطلق خواهد بود.

     رابطه بین فشار نسبی و مطلق: فشار مطلق= فشار نسبی+1
     فشار سنج مطلق در خلاء عدد صفر و فشار سنج نسبی عدد یک را نشان می دهد.

     کالیبراسیون فشار سنج های دیجیتال PT

     ترانسمیتر های فشار تجهیزات الکترونیکی یا نیوماتیکی اندازه گیر فشار هستند که فشار اندازه گیری شده را به سیگنال مورد نیاز جهت کنترل پروسه تبدیل می کنند که دارای سنسور از انواع مختلف خازنی-مقاومتی و … می باشند.

     تجهیزات مورد نیاز:
     Dead weight tester یا هندپمپ متناسب با فشار اعمالی و دارای واحد متناظر با تجهیز با دقت ده برابر بیشتر، استند مناسب جهت نگه داشتن تجهیز در وضعیت مناسب، منبع تغذیه، هارت (375-475)، مقاومت (250 اهم تا 1 اهم)، مولتی متر با قابلیت قرائت جریان DC تا دو یا سه رقم اعشار

     ابتدا تمیز کردن تجهیز از هر گونه گرد و غبار و آلودگی می بایست صورت پذیرد سپس دیتا شیت با Name plate مطابقت داده شده و مقادیری چون URV-LRV و span Max/Min و جنس بدنه تجهیز که از چه آلیاژی می باشد را از روی Name Plate با دیتا بررسی میکنیم در صورت عدم مغایرت، کالیبره شروع می شود در کالیبره ترانسمیترهای فشار تجهیز می بایست در یک سطح مسطح و تراز قرار بگیرد که بهترین حالت نصب روی استند مناسب بخاطر اینکه رویت صفحه هم برای نفر کالیبره کننده راحت تر باشد. ترانسمیتر را با توجه به ولتاژ تغذیه توسط یک منبع تغذیه DC (نوع ولتاژ و جریان تغذیه روی تجهیز و دیتا شیت مشخص می باشد) که در مسیر تغذیه یک مقاومت (250 اهم تا 1 کیلو اهم) به صورت سری قرار دارد و در مسیر آمپر متر بصورت سری قرار گرفته تا جریان خروجی تجهیز را اندازه گیری نماید و هارت بصورت موازی با ترمینال های تغذیه روی ترانسمیتر قرار می گیرد. پس از روشن شدن ترانسمیتر در حالی که سل تجهیز به هوا راه دارد جریان خروجی می بایست 4 میلی آمپر و فشار نشان داده شده صفر باشد در غیر این صورت توسط هارت ترانسمیتر را Zero می کنیم (شایان ذکر می باشد که نوع خروجی ترانسمیترها متفاوت است و می تواند هم جریان باشد هم ولتاژ که در اینجا نوع رایج صنعت که خروجی 4-20mA ذکر گردید).

     تجهیز را متناسب با فشار نیاز می توان با هند پمپ یا DWT هیدرولیکی کالیبره نمود از نداشتن نشتی در مسیر فشار مطمئن می شویم (با کمی فشار گیری و صبر کردن که نباید پس از فشار گیری افت ایجاد شود). توسط هارت می بایست مشخصه عملکرد را به ترانسمیتر شناسانده شود از جمله تگ تجهیز (Short tag-long tag) و Display range  و  Calibration range و Damping time  ومشخصات چون تاریخ کالیبره و … صورت پذیرد. در صورتی که ترانسمیتر در صفر و صد در صد اندازه گیری مشکل دارد ابتدا zero trim  و پس اعمال کل فشار upper sensor trim انجام داده و دوباره مراحل کالیبره تکرار گردد.

     ابتدا قبل از طی مراحل پله ای یک بار 100 درصد رنج اعمال کرده و مطمئن می شویم که در نقطه 100 درصد نیاز به تنظیمات ندارد سپس فشار را تخلیه و 100%-75%-50%-25%-0% بصورت رفت و 75%-50%-25%-0% فشار در برگشت اعمال کرده و پس از ثبت داده ها محاسبه خطای تجهیز در صورتی که کمتر یا برابر با خطای مجاز تعیین شده در دیتا شیت باشد تجهیز کالیبره و مورد اطمینان می باشد و پس از تخلیه فشار ترانسمیتر باید مقدار صفر را نشان دهد.

     میرا کنترل

     کالیبراسون ترانسمیتر اختلاف فشار PDT

     تجهیز مورد نیاز:
     هند پمپ متناسب با فشار اعمالی و دارای واحد متناظر با تجهیز با دقت ده برابر بیشتر، استند مناسب جهت نگه داشتن تجهیز در وضعیت مناسب، منبع تغذیه، هارت (375-475)، مقاومت (250 اهم تا 1 کیلو اهم)، مولتی متر با قابلیت قرائت جریان DC تا دو یا سه رقم اعشار

     میرا کنترل

     ساختار عملکرد تجهیز PDT
     این تجهیز جهت اندازه گیری ارتفاع سطح در صنعت از طریق اندازه گیری اختلاف فشار بکار می روند.

     مراحل کالیبراسیون:
     ابتدا تمیز کردن تجهیز از هرگونه گرد و غبار و آلودگی می بایست صورت پذیرد سپس دیتا شیت با Name Plate مطابقت داده شده و مقادیری چون URV-LRV و Span Min/Max جنس بدنه تجهیز که از چه آلیاژی می باشد را از روی Name Plate با دیتا شیت بررسی می کنیم در صورت عدم مغایرت، کالیبره شروع می شود در کالیبره ترانسمیتر های اختلاف فشار تجهیز می بایست در یک سطح مسطح و تراز قرار گیرد که بهترین حالت نصب روی استند مناسب بخاطر اینکه رویت صفحه هم برای نفر کالیبره کننده راحت تر باشد. از آزاد بودن هر دو سلول H,L به اتمسفر مطمئین شویم در صورتی که تجهیز همراه منیفولد باشد شیر Vent Equalize ها باز باشد. ترانسمیتر را باتوجه به ولتاژ تغذیه توسط یک منبع تغذیه DC (نوع ولتاژ و جریان تغذیه روی تجهیز و دیتا شیت مشخص می باشد) که در مسیر تغذیه یک مقاومت (250 اهم تا 1 کیلواهم) بصورت سری قرار دارد و در مسیر آمپر متر بصورت سری قرار گرفته تا جریان خروجی تجهیز را اندازه گیری نماید و هارت بصورت موازی با ترمینالهای تغذیه روی ترانسمیتر قرار می گیرد. پس از روشن شدن ترانسمیتر در حالی که هر دو سل تجهیز به هوا راه دارد جریان خروجی می بایست 4 میلی آمپر و فشار نشان داده شده صفر باشد در غیر این صورت توسط هارت ترانسمیتر را Zero می کنیم به استثناو ترانسمیتر های Vacuume که در هوای محیط می بایست مقدار 20 میلی آمپر بسازد(شایان ذکر می باشد که نوع خروجی ترانسمیترها متفاوت است و می تواند هم جریان باشد هم ولتاژ که در اینجا نوع رایج صنعت که خروجی 4-20mA ذکر گردید).

     هندپمپ نیوماتیکی را به سلول High متصل نموده و سلول Low به اتمسفر راه داشته باشد (در صورت داشتن منیفولد از کامل بسته بودن شیر تعادل و باز بودن vent سلول Low مطمئن شوید) و از نداشتن نشتی در مسیر فشار مطمئن می شویم (با کمی فشار گیری و صبر کردن  که نباید پس از فشار گیری افت ایجاد شود). توسط هارت می بایست مشخصه عملکرد را به ترانسمیتر شناسانده شود از جمله تگ تجهیز (Short tag-long tag) و Display range و Calibration range و Damping time و مشخصات چون تاریخ کالیبره و … و تنظیمات نمایشی سطح با توجه به دیتا شیت صورت پذیرد. در صورتیکه ترانسمیتر در صفر و صد درصد اندازه گیری مشکل دارد ابتدا zero trim و پس اعمال کل فشار upper sensor trim انجام داده و دوباره مراحل کالیبره تکرار گردد.

     ابتدا قبل از طی مراحل پله ای یک یار 100 درصد رنج اعمال کرده و مطمئن می شویم که در نقطه 100 درصد نیاز به تنظیمات ندارد سپس فشار را تخلیه و 100%-75%-50%-25%-0% به صورت رفت و 0%-25%-50%-75% فشار در برگشت اعمال کرده و با توجه به رابطه خطی بین اختلاف فشار اندازه گیری شده و اختلاف سطح نمایشی می بایست در 25% فشار اعمالی 25% کل رنج اختلاف فشار روی صفحه نمایش داده شود و در 50% فشار اعمالی 50% کل رنج اختلاف فشار و در 75% فشار اعمالی 75% رنج اختلاف فشار نمایش داده شود. برای اطمینان از سالم بودن سلول Low در حالی که سل H به اتمسفر راه دارد به سل Low در چند نقطه فشار بصورت Vacuum اعمال نماییم و پس از ثبت داده ها محاسبه خطای تجهیز در صورتی که کمتر یا برابر با خطای مجاز تعیین شده در دیتا شیت باشد تجهیز کالیبره و مورد اطمینان می باشد و پس از تخلیه فشار ترانسمیتر باید مقدار صفر را نشان دهد. در پایان تنظیف و نصب برچسب صورت می پذیرد.

     میرا کنترل

      

     میرا کنترل

     درباره نویسنده

     متولد تیرماه 68 کارشناس فروش تجهیزات ابزار دقیق و کنترل

     پست های منتشر شده: 17 پست

     دیدگاه های این مطلب

     در صورت تمایل شما هم می توانید نظر خود را در مورد روش های کالیبراسیون (قسمت اول) کنید.

     دیدگاه خود را بیان کنید:

     جدید ترین محصولات

     3RK7243-2AA30-0XB0

     CM 1243-2

     Producer: SIEMENS
     3RK7243-2AA30-0XB0

     6GK7242-5DX30-0XE0

     CM 1242-5

     Producer: SIEMENS
     6GK7242-5DX30-0XE0

     6ES7241-1CH30-1XB0

     CB 1241 Communication Board

     Producer: SIEMENS
     6ES7241-1CH30-1XB0

     6ES7241-1CH32-0XB0

     CM 1241 communication module

     Producer: SIEMENS
     6ES7241-1AH32-0XB0

     6ES7241-1AH32-0XB0

     CM 1241 communication module

     Producer: SIEMENS
     6ES7241-1AH32-0XB0

     7MH4960-6AA01

     SIWAREX WP251

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-4AA01

     SIWAREX WP241

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-2AA01

     SIWAREX WP231

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     6ES7297-0AX30-0XA0

     Battery Board BB 1297

     Producer: SIEMENS
     6ES7297-0AX30-0XA0

     6ES7274-1XK30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XH30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XF30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XF30-0XA0

     6ES7274-1XA30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XA30-0XA0

     6AT8007-1AA10-0AA0

     SIPLUS CMS 1200 SM 1281 Condition Monitoring

     Producer: SIEMENS
     6AT8007-1AA10-0AA0

     6AG1278-4BD32-4XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0