preloader

در حال بارگذاری

در محصولات

  در آموزش ها

   در خدمات

    در سایر قسمتها

     انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (قسمت اول)

     ( امتیاز: 4.5 از 5، مشارکت کنندگان: 2 رای )
     explosion proof enclosures

     انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (قسمت اول)

     انتخاب تجهیزات برقی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

     طراحی سیستم های الکتریکی مستلزم اتخاب ادوات و تجهیزات مختلف از بازار صنعتی است. مهندس طراح، به علاوه تعیین پارامترهای قابل محاسبه، پاره ای از مشخصات فنی تجهیزات را طبق استانداردهای منتخب و با توجه به شرایط عملیاتی معین می نماید.
     یکی از عوامل مهم که در تعریف مشخصات فنی تجهیزات الکتریکی ملحوظ می گردد، تعیین نوع بدنه و یا محفظه تجهیزات است که در صنایع هیدروکربنی با توجه به خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

     بدنه های تجهیزات الکتریکی بطور اعم دارای حفاظت هایی با درجات مختلف در مقابل ورود اجسام خارحی و آب به داخل آنها می باشند. بدنه تجهیزاتی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بکار می روند، به علاوه خاصیت فوق الذکر، می باید مناسب استفاده در فضاها محتوی هیدروکربن نیز باشند.

     فضاهای محتوی هیدرو کربن از نظر احتمال آتش سوزی و انفجار به درجات مختلف طبقه بندی می گردند و بدنه تجهیزات مورد نیاز، متناسب با فضاهای مورد نظر انتخاب می شوند.

     طبقه بندی فضاها و انتخاب بدنه تجهیزات الکتریکی، بر حسب توصیه استانداردهای مختلف صورت می پذیرد که در این راستا استفاده از استانداردهای سازمان بین المللی الکتروتکنیک یا IEC برای کشور ما پیشنهاد گردیده است.

     میرا کنترل

     این مقاله شامل بخش هایی است و با توجه به تجربه صنعتی نویسنده آن جناب مهندس آزموده در صنایع هیدروکربنی و با استفاده از نشریات سازمان IEC تهیه شده است.

     در بخش اول، چگونگی انتخاب و تعیین مشخصات دقیق بدنه ها و از نقطه نظر حفاظت در مقابل اجسام خاجی و آب به داخل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

     در بخش دوم، طریقه طبقه بندی فضاهای صنعتی از نقطه نظر خطر اشتعال و انفجار به علت وجود مواد آتش گیر بررسی و توصیه های لازم بدین منظور ارائه شده است. این مقوله در صنعت، تحت عنوان AREA CLASSIFICATION مطرح است.

     در بخش سوم، انواع مختلف بدنه های تجهیزات الکتریکی که طبق استاندارد های سازمان IEC ساخته می شوند و در بازار صنعتی موجود هستند معرفی، و توصیه های لازم جهت انتخاب و مشخص نمودن بدنه های مناسب برای فضاهای مختلف مطرح گردیده است.

     این مقاله حاوی چکیده ای از مطالب است که به منظور راهنمائی مهندسین برق و کنترل، جهت تعیین مشخصات بدنه تجهیزات مورد نیاز در صنایع بطور اعم و در صنایع هیدروکربنی کشور بطوراخص تدوین گردیده و کوشش شده است استانداردها و مراجع مربوطه به وضوح مشخص شوند تا خواننده بتواند در صورت نیاز به تفصیل بیشتر به آنها مراجعه نماید.

     بخش اول بدنه تجهیزات برقی

     ادوات و تجهیزات برقی که در تاسیسات صنعتی بکار می روند باید به گونه ای انتخاب شوند که با فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند. به همین منظور در انتخاب تجهیزات الکتریکی، نه تنها پارامترهای برقی دستگاهها از قبیل ولتاژ، آمپر، توان و غیره می باید به دقت برگزیده شوند بلکه بدنه، پوسته یا محفظه ای که درون آنها قطعات برقی جاسازی شده اند نیز باید مناسب با شرایط خاص هر صنعت اتخاب شود.

     واژه های مترادف فوق معادل لغت ENCLOSURE در زبان انگلیسی است که در این گفتار به طور اعم از واژه بدنه بدین منظور استفاده شده است.

     بدنه یا محفظه ادوات الکتریکی وظیفه محافظت از قطعات را به عهده دارد. اولین خاصیت بدنه اینست که از تماس با قسمت های برق دار یا متحرک و همچنین از ورود اجسام یا ذرات خارجی به داخل دستگاه مورد نظر جلوگیری نماید.

     دومین خاصیت بدنه اینست که از ورود آب با مقادیر مختلف به دستگاه جلوگیری کند. خواص دیگر بدنه از آنجمله حفاظت در مقابل انفجار و آتش سوزی در صنایع هیدروکربنی، در قسمت های بعد مورد بررسی قرار می گیرد.

     دو خاصیت فوق الذکر در بدنه تجهیزات برقی و ادوات کنترل و همچنین مناسب بودن بدنه جهت نصب در فضاهای محتوی گاز های قابل اشتعال درجا مختلفی دارند که در استانداردهای مختلف بطرق مختلف تعریف، نامگذاری و علامت گذاری شده اند.

     روش نامگذاری بدنه ها در امریکا

     میرا کنترل

     در امریکا سازمانی بنام انجمن ملی تولید کنندگان تجهیزات برقی NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) بدنه های مختلف تجهیزات برقی را برحسب خاصیت و کاربرد آنها نامگذاری کرده و با شماره های خاصی بعلاوه علامت NEMA TYPE مشخص نموده است، مثلا بدنه NEMA TYPE 4 نام این بدنه WATER TIGHT است که در مقابل ورود آب وقتی از جهات مختلف به دستگاه پاشیده شود مقاوم می باشد. این نوع بدنه جهت نصب در فضاهایباز و بارانی مناسب است. انواع مختلف بدنه های تعریف شده توسط انجمن فوق الذکر همراه بانام و علامت مشخصه آنها بطور اختصار در جدول زیر نشان داده شده است. با توجه به اینکه از این سیستم علامت گذاری در صنایع هیدروکربنی کشور استفاده نخواهد شد، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری می گردد.

     کنترل

     روش IEC برای علامت گذاری بدنه ها

     میرا کنترل

     در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یا بطور اعم صنایع هیدروکربنی در نظراست، تا سر حد امکان از دستورالعمل ها و پیشنهادات کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) استفاده شود، لذا طریقه ای که این سازمان جهت نشان دادن دو خاصیت فوق پیشنهاد نموده است در این بخش مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. طریقه انتخاب بدنه های مناسب برای نصب در فضاهای محتوی گازهای قابل اشتعال به روش IEC، در قسمت های بعد بررسی می گردد.

     سازمان IEC در نشریه های خود دو خاصیت فوق برای بدنه ادوات الکتریکی را به وسیله دو عدد نشان می دهد.
     عدد اول نشان دهنده درجه حفاظت دستگاه است در مقابل ورود اجسام خارجی بداخل بدنه و همچنین تماس با قطعات برق دار یا متحرک، و عدد دوم نشان دهنده در جه حفاظت دستگاه است در مقابل نفوذ آب به داخل آن.

     دو عدد فوق الذکر همرا با دو حرف IP بکار می روند که طبق تعریف IEC جانشین واژه INTERNATIONAL PROTECTION می باشد.

     برخی اسناد فنی IP را مخفف INGRESS PROTECTION تفسیر نموده اند و در بعضی از مدارک فنی از آن به عنوان INEDX OF PROTECTION یاد شده است. آنچه مسلم است اینست که IP محتوای هر سه واژه فوق در خود دارد. بدین طریق با استفاده از دو عدد، درجه حفاظت تجهیزات الکریکی در مقابل ورود اجسام خارجی و آب به داخل بدنه آن دقیقا تعریف می شود.

     در صورتیکه دستگاهی فاقد یکی از دو خاصیت فوق باشد، بجای یکی از اعداد حرف X بکار میرود.
     در این سیستم علامت گذاری، عدد سومی نیز مطرح است که نشان دهنده مقاومت بدنه تجهیزات الکتریکی در مقابل ضربه خواهد بود. کاربرد عدد سوم فقط در کشور فرانسه متداول است و هنوز در سطح بین المللی به کار نمی رود. عدد سوم در استاندارد فرانسوی UTE 20010 (UNION TECHNIQUE D’ELECTRICITE) تعریف شده و با توجه به اینکه هنوز توسط IEC پذیرفته شده نشده است، از توضیحات بیشتر در این مورد خودداری می گردد.

     تعریف دقیق دو گروه اعداد بکار گرفته شده در این سیستم، در نشریه IEC 529 مندرج است. خلاصه ای از تعاریف منتصب به هرکدام از اعداد در دو جدول زیر ارائه گردیده است و به منظور حفظ اصالت آنها، اصل جداول IEC به زبان انگلیسی نیز به پیوست است.

     همانطور که ملاحظه می شود عدد اول که نشان دهنده حفاظت دستگاه در مقابل ورود اجسام به داخل بدنه می باشد، عملا تعیین کننده درجه حفاظت دستگاه در مقابل تماس و دسترسی به قطعات برق دارو متحرک نیز خواهد بود.

     در مواردی که تعریف دقیق تری از این خاصیت یعنی حفاظت در مقابل تماس با قطعات برق دار و متحرک مورد نظر باشد، از چهار حرف که به انتهای علامت IP مورد نظر اضافه می شود استفاده می گردد.

     این حروف را IEC حروف اضافی (ADDITIONAL LETTER) نامیده است که تفسیر هر یک از حروف مزبور به قرار زیر می باشد.

     حرف A: یعنی بدنه دستگاه به گونه ایست که تماس با قسمت های برق دار و متحرک با پشت دست امکان پذیر نیست.

     حرف B: یعنی تماس با قسمت های فوق الذکر با انگشت دست یا میله ای به طول 8 سانتی متر و قطر 12 میلیمتر غیر ممکن است.

     حرف C: یعنی تماس با قسمت های مذکور توسط ابزار تعمیراتی مثلا آچار یا میله ای به طول 10 سانتی متر و قطر 2.5 میلیمتر امکان پذیر نیست.

     حرف D: یعنی تماس با قسمتهای مذکور توسط تکه سیمی به طول 10 سانتی متر و قطر یک میلیمتر امکان پذیر نمی باشد. سازمان IEC به منظور نشان دادن اطلاعات بیشتری در مورد بدنه تجهیزات برقی چهار حرف دیگر را تحت عنوان حروف تکمیلی (SUPPLEMENTARY LETTER) پیشنهاد نموده که تفسیر هر کدام از آنها بدین قرار است.

     حرف H: یعنی دستگاه مورد نظر دستگاه فشار قوی است (HIGH VOLTAGE).

     حرف M: یعنی درجه حفاظت دستگاه در مقابل ورود آب به داخل آن، موقعی آزمایش شده که دستگاه متوقف بوده است (STATIONARY).

     حرف W: یعنی دستگاه دارای حفاظت اضافی برای شرایط آب و هوایی مشخص می باشد (WEATHER PROTECTED). کاربرد حروف اضافی و حروف تکمیلی اختیاری است و در نتیجه در صورت عدم کاربرد این حروف نیاز به استفاده از حرف X به جای آنها نخواهد بود.

     میرا کنترل

     میرا کنترل

     درباره نویسنده

     متولد تیرماه 68 کارشناس فروش تجهیزات ابزار دقیق و کنترل

     پست های منتشر شده: 17 پست

     دیدگاه های این مطلب

     در صورت تمایل شما هم می توانید نظر خود را در مورد انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (قسمت اول) کنید.

     دیدگاه خود را بیان کنید:

     جدید ترین محصولات

     7MH4960-4AA01

     SIWAREX WP241

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     7MH4960-2AA01

     SIWAREX WP231

     Producer: SIEMENS
     7MH4960-2AA01

     6ES7297-0AX30-0XA0

     Battery Board BB 1297

     Producer: SIEMENS
     6ES7297-0AX30-0XA0

     6ES7274-1XK30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XH30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     ES XH XA

     6ES7274-1XF30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XF30-0XA0

     6ES7274-1XA30-0XA0

     SIM 1274 simulators

     Producer: SIEMENS
     6ES7274-1XA30-0XA0

     6AT8007-1AA10-0AA0

     SIPLUS CMS 1200 SM 1281 Condition Monitoring

     Producer: SIEMENS
     6AT8007-1AA10-0AA0

     6AG1278-4BD32-4XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6AG1278-4BD32-2XB0

     SIPLUS SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7278-4BD32-0XB0

     SM 1278 4xIO-Link Master

     Producer: SIEMENS
     6ES7278-4BD32-0XB0

     6ES7238-5XA32-0XB0

     SM 1238 Energy Meter 480 V AC analog input modules

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0

     6ES7231-5PA30-0XB0

     SB 1231 RTD signal board

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PA30-0XB0

     6ES7231-5PF32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PF32-0XB0

     6ES7231-5PD32-0XB0

     SM 1231 RTD signal module

     Producer: SIEMENS
     6ES7231-5PD32-0XB0